Categorieën
Duurzaamheid

Stand van zaken 18-5-2020

Stand van zaken

Door de Coronacrisis is ons onderzoek flink vertraagd. Om de huizen van deelnemers te laten scannen op eventueel te nemen isolerende maatregelen, is een huisbezoek noodzakelijk. Dat kan momenteel niet plaatsvinden. We zijn nu aan het inventariseren of er alternatieve mogelijkheden. Zodra we die hebben gevonden, informeren wij u hierover.

Voor de uitvoering van het onderzoek, hebben we contact gelegd met de TU-Delft. Een laatstejaars student neemt onze wijk als case voor zijn afstudeerscriptie. Hij zal onderzoeken wat duurzame alternatieven zijn voor de verwarming van onze huizen.
Dit zijn mogelijkheden specifiek afgestemd op onze wijk.

De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de technologische ontwikkelingen die wij kunnen inzetten om onze wijk verder te verduurzamen.
Wij hopen u daar begin juli een eerste overzicht van te geven.
Daarnaast houden we nauw contact met de gemeente en de provincie. Met de nieuwe, verantwoordelijk wethouder hopen we binnenkort een afspraak te kunnen maken.

Hoe nu verder?

Afhankelijk hoe het Corona-virus zich verder gaat ontwikkelen, streven we ernaar om ons onderzoek rond 1 september af te ronden.
Op de eerste plaats levert dat natuurlijk een advies op per individuele deelnemer. Dit gebeurt mede op basis van de enquêtes die deelnemers hebben ingevuld. De bijdrages die we aan de deelnemers hebben gevraagd, worden hiervoor ingezet. Mocht het zijn dat er zich meer deelnemers aanmelden of dat er minder kosten zijn gemaakt dan begroot, dan wordt het resterende bedrag teruggestort aan de deelnemers.

Voorts kijken we vooral ook naar de toegevoegde waarde die samenwerking met naburige huizen kan opleveren. Dat geldt ook voor de voordelen van gezamenlijke inkoop en uitvoering. Daarnaast kijken we vooral ook naar overkoepelende oplossingen die we als wijk kunnen realiseren.

Om ons heen zien we dat we niet de enige wijk zijn die werkt aan verduurzaming. We leggen dan ook contacten met die wijken die al verder gevorderd zijn in dit traject om zodoende van hen te leren.
We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft om de alternatieven voor aardgas voor onze wijk te beoordelen. Hierbij luisteren we uiteraard naar de voorkeuren van de bewoners.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *