Categorieën
Duurzaamheid

Duurzaam Bulletin nr:8

Beste Krimwijkbewoners, 

Het is inmiddels zonneklaar dat de tijd van afwachten voorbij is.  

De gasprijs gaat door het dak.  

Niet investeren in verduurzaming is geld door je schoorsteen de buitenlucht in blazen.  Het aan u verstrekt rapport schetst de mogelijkheden tot geld sparen met verduurzaming. 

Op 6 september j.l. hebben wij in het Bondsgebouw het rapport toegelicht. De insteek is om op zo kort mogelijke termijn met per huis direct toepasbare en  beproefde technieken u mogelijk te maken uw huis praktisch energieneutraal te krijgen. 

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat u vandaag kunt beginnen. Dat is mogelijk door de wonderbare werking van de warmtepomp: je stopt er één eenheid  energie in en je krijgt daar vier eenheden vo0r terug. Dus ook al doet u niets aan isolatie,  dan nog bespaart het verwarmen van uw huis met een warmtepomp ongeveer 75% gas. 

Met alleen het rapport komen we niet verder. Daar is een uitvoeringsplan voor nodig. 

In het uitvoeringsplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Per huis de staat van isolatie en de daarmee samenhangende warmtevraag inventariseren.
  2. Inventarisatie van de per huis meest geschikte toepassing voor opwekking van warmte.
  3. Het combineren van gelijksoortige installaties en de gebundelde koopkracht van de wijk  gebruiken om betere voorwaarden te verkrijgen. 
  4. Door een gedegen uitvoeringsplan te presenteren de wijk als proefwijk aangemerkt te  krijgen waardoor extra subsidie mogelijk is. 

Het laatste punt geeft duidelijk aan dat het een wijkbreed initiatief moet zijn. De provincie heeft ons laten weten dat zij wederom bereid zijn om het uitvoeringsplan  financieel te steunen. 

Maar daar moet dan wel het merendeel van de wijk achter staan. 

Het is dus belangrijk om het bijgevoegde interesseformulier in te vullen en aan ons te  retourneren.  

Nogmaals, u verplicht zich daardoor tot niets.  

We hopen natuurlijk wel dat u een reële inschatting maakt. 

Wij stellen het op prijs als u dat voor 1 december a.s. doet. 

Met vriendelijke groet, de werkgroep Krimwijk Duurzaam! 

Ton van Dril – Wiet Schiethart – Constant Thunnissen – Henk Vasmel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *