Categorieën
Duurzaamheid

Aanzet tot een uitvoeringsplan

AANZET TOT EEN UITVOERINGSPLAN 28 december 2021

Het onderzoeksrapport Krimwijk Duurzaam!, van 24 juni 2021, richt zich op kleinschalige maatregelen waarmee individuele woningeigenaren verduurzaming kunnen starten.

Op basis van dit rapport gaven tot nu toe 46 inwoners aan interesse te hebben in één van de twee aangegeven direct toepasbare technieken:

1. PVT-installatie – panelen die zowel stroom opwekken als warmte met een warmtepomp. In combinatie met goede isolatie en Lage-Temperatuur-Verwarming (LTV) wordt het gasverbruik voor verwarming praktisch tot nul gereduceerd.

2. Bodemwarmtebron met een gesloten lus en een warmtepomp. Hiermee wordt samen met LTV het gasverbruik voor verwarming nihil. In combinatie met PV-panelen wordt ook een groot deel van het stroomverbruik gecompenseerd.

De Gemeente Voorschoten heeft met grote belangstelling kennis genomen van het rapport. Op 16 december 2021 stelde de Gemeenteraad de Transitievisie Warmte 1.0 vast. Daarin is de Krimwijk een van de drie wijken waar “de gemeente samen met bewoners wil kijken of er mogelijkheden zijn om over te stappen van aardgas naar een duurzame warmtebron”.

De betrokkenheid van de Gemeente Voorschoten sluit aan op onze aanzet tot een uitvoeringsplan. Dit zal onder meer de volgende punten bevatten:

1. In de wijk uit te voeren isolatieverbeteringen en de kwantificering daarvan;

2. Mogelijke combinaties van PVT en Bodemwarmtebronnen in clusters;

3. Kwantificering van de hiermee te bereiken vermindering van de CO2-uitstoot;

4. Kwantificering van deze vergelijkingen, stappenplan voor implementatie en voorstellen voor financiering.

Verder overwegen wij een verkennende toets van de twee in het rapport gedefinieerde technieken voor combinatie andere mogelijke warmtebronnen zoals hybride installaties, 

all-electric, buurtbatterijen in combinatie met PV, KWO, TEO met een lokaal warmtedistributienet, WarmtelinQ+

De Belangenvereniging Krimwijk ontving van de Provincie Zuid-Holland 50% subsidie voor het onderzoeksrapport. De andere 50% is gefinancierd door de leden van de Belangenvereniging.

Het vervaardigen van het Uitvoeringsplan zal echter een veel groter budget vergen dan dat van het onderzoeksrapport. Dat gaat de draagkracht van onze leden ruim te boven. 

De Belangenvereniging treedt graag met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Voorschoten in gesprek om te kijken op welke wijze de volgende stap van ons initiatief vorm moet krijgen.

Namens de Werkgroep Krimwijk Duurzaam!: 

Henk Vasmel, Ton van Dril, Wiet Schiethart, Constant Thunnissen.

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Krimwijk: 

Constant Thunnissen-voorzitter, Harm Wijsman-secretaris, Baljé Webers-penningmeester, Mathijs Pongers-bestuurslid strategie, Wiet Schiethart-bestuurslid projecten.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *