Categorieën
Nieuws

ALV 28 september 2021

Dinsdag 28 september zal de ALV van de belangenvereniging Krimwijk worden gehouden. In dit artikel staat de agenda en de stukken te voorbereiding.

Locatie: Bondsgebouw
Datum: 28-9-2021
Aanvang: 19:30

Agenda

1. Opening
2. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV  25-06-2019
4. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019-2020
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
6. Verduurzamingsplan – vervolg 
7. Begroting 2021
8. Voorstel Statutenwijziging
9. Rondvraag

Klik op de links om bijbehorende documenten te bekijken.
Fin jaarverslag 2019
Fin jaarverslag 2020
Begroting 2021
Verslag kascommissie
Notulen ALV 2019

Categorieën
Gezelligheid Nieuws

Buurt BBQ

Na een jaar geen Krimwijk BBQ hebben we op 28 augustus 2021 weer een BBQ gehouden. Groot succes! Ongeveer 140 Krimwijkers inclusief zo’n 40 kinderen genoten van een prachtige middag die droog bleef tot tegen 7 uur ‘s-avonds.

Categorieën
Nieuws Veiligheid

Petitie gestart

Bij meerder buurtbewoners is ongenoegen over de verkeersveiligheid op de Krimkade.

Helaas wil de Gemeente Voorschoten geen actie ondernemen.

Om de gemeente Voorschoten meer actie te laten nemen op onze verzoeken hebben we een petitie opgestart via petities.nl

Petitie is intussen gesloten

Categorieën
Gezelligheid Nieuws

Paaseieren zoeken

Op basis van een initiatief uit de buurt zelf was er vandaag, 12 april 2020 een paaseieren zoektocht georganiseerd.

Alle deelnemers konden een ei op het raam plakken en eieren in de voortuin verstoppen. Alle kinderen uit de buurt konden dan de eieren gaan zoeken.

Categorieën
Nieuws

Website is gemaakt

Vanaf vandaag is de website van de Belangenvereniging Krimwijk Voorschoten aan, hij wordt in de komende periode gevuld.