Categorieën
Gezelligheid

Buurt BBQ 2022

Gelukkig kunnen we dit jaar ook weer een BuurtBBQ organiseren. De BBQ zal plaats vinden op 3 september 2022 vanaf 15:00 op het veld bij de Krimsloot.

 • 15u spelletjes voor de jeugd, mét springkussen.
 • 17u wijnproeverij – Deelnemers graag eigen wijn inbrengen, voorzien van naam, op Krimkade 18.
 • 18u BBQ – Graag eigen vlees, salades en een biertje/wijntje meenemen. Wij zorgen voor de rest.

Meld u nu aan via het formulier hieronder. Na het invullen krijgt u meteen de betaallink te zien die u kunt gebruiken.

De betaallink gemist? Klik hier

Categorieën
Duurzaamheid

Aanzet tot een uitvoeringsplan

AANZET TOT EEN UITVOERINGSPLAN 28 december 2021

Het onderzoeksrapport Krimwijk Duurzaam!, van 24 juni 2021, richt zich op kleinschalige maatregelen waarmee individuele woningeigenaren verduurzaming kunnen starten.

Op basis van dit rapport gaven tot nu toe 46 inwoners aan interesse te hebben in één van de twee aangegeven direct toepasbare technieken:

1. PVT-installatie – panelen die zowel stroom opwekken als warmte met een warmtepomp. In combinatie met goede isolatie en Lage-Temperatuur-Verwarming (LTV) wordt het gasverbruik voor verwarming praktisch tot nul gereduceerd.

2. Bodemwarmtebron met een gesloten lus en een warmtepomp. Hiermee wordt samen met LTV het gasverbruik voor verwarming nihil. In combinatie met PV-panelen wordt ook een groot deel van het stroomverbruik gecompenseerd.

De Gemeente Voorschoten heeft met grote belangstelling kennis genomen van het rapport. Op 16 december 2021 stelde de Gemeenteraad de Transitievisie Warmte 1.0 vast. Daarin is de Krimwijk een van de drie wijken waar “de gemeente samen met bewoners wil kijken of er mogelijkheden zijn om over te stappen van aardgas naar een duurzame warmtebron”.

De betrokkenheid van de Gemeente Voorschoten sluit aan op onze aanzet tot een uitvoeringsplan. Dit zal onder meer de volgende punten bevatten:

1. In de wijk uit te voeren isolatieverbeteringen en de kwantificering daarvan;

2. Mogelijke combinaties van PVT en Bodemwarmtebronnen in clusters;

3. Kwantificering van de hiermee te bereiken vermindering van de CO2-uitstoot;

4. Kwantificering van deze vergelijkingen, stappenplan voor implementatie en voorstellen voor financiering.

Verder overwegen wij een verkennende toets van de twee in het rapport gedefinieerde technieken voor combinatie andere mogelijke warmtebronnen zoals hybride installaties, 

all-electric, buurtbatterijen in combinatie met PV, KWO, TEO met een lokaal warmtedistributienet, WarmtelinQ+

De Belangenvereniging Krimwijk ontving van de Provincie Zuid-Holland 50% subsidie voor het onderzoeksrapport. De andere 50% is gefinancierd door de leden van de Belangenvereniging.

Het vervaardigen van het Uitvoeringsplan zal echter een veel groter budget vergen dan dat van het onderzoeksrapport. Dat gaat de draagkracht van onze leden ruim te boven. 

De Belangenvereniging treedt graag met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Voorschoten in gesprek om te kijken op welke wijze de volgende stap van ons initiatief vorm moet krijgen.

Namens de Werkgroep Krimwijk Duurzaam!: 

Henk Vasmel, Ton van Dril, Wiet Schiethart, Constant Thunnissen.

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Krimwijk: 

Constant Thunnissen-voorzitter, Harm Wijsman-secretaris, Baljé Webers-penningmeester, Mathijs Pongers-bestuurslid strategie, Wiet Schiethart-bestuurslid projecten.


Categorieën
Duurzaamheid

De Participatiecoalitie

Ervaringen van een aantal Burgerinitiatieven in de warmtetransitie. Twintig praktische tips om een initiatief beter te laten slagen.

Download Bewonersinitiatieven Participatierapport hier

Categorieën
Duurzaamheid

Isolatie

Wat je niet kwijt raakt, hoef je niet op te wekken.

In dit bulletin tips en adressen van isolatiespecialisten.

Werkgroep Bulletin no 6. Voorschoten, 22 februari 2021


Beste deelnemers aan het onderzoek Krimwijk Duurzaam!

In dit bulletin geven wij u aan welke leveranciers u kunt vragen een offerte uit te brengen voor uw isolatiewerkzaamheden. Er is een nieuwe regeling vanaf 1 januari 2021 waarbij één isolatiemaatregel gecombineeerd kan worden met bijvoorbeeld PVT-panelen, een bodemwarmtepomp e.d. De link:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

De voorwaarden zijn:

 • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m2 dan bij het glas op.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.

De isolatiebedrijven:

 • Pluimers B.V.
  Wattstraat 11, 7461AB Rijssen.
  Alle isolaties.
  jpongers@pluimers.nl t.a.v. Jan-Hendrik Pongers tel. +31 548 516 225
 • Grimbergen
  Meer en Duin 54e, 2163HC Lisse.
  Geen glas en dak.
  info@grimbergenisolatie.nl t.a.v. Ben Ligtenberg tel. 0252 – 25 80 20
 • Isolatiespecialist.nl
  Nijverheidstraat 5, 2751 GR Moerkapelle.
  Geen glas en dak.
  info@isolatiespecialist.nl t.a.v. Jennifer Laros tel. 0182 – 760901

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar: belangenverenigingkrimwijk@gmail.com

Met vriendelijke groet, de werkgroep Krimwijk Duurzaam!

Ton van Dril – Wiet Schiethart – Peter Springintveld – Constant Thunnissen – Henk Vasmel

Categorieën
Duurzaamheid

Duurzaam Bulletin nr:8

Beste Krimwijkbewoners, 

Het is inmiddels zonneklaar dat de tijd van afwachten voorbij is.  

De gasprijs gaat door het dak.  

Niet investeren in verduurzaming is geld door je schoorsteen de buitenlucht in blazen.  Het aan u verstrekt rapport schetst de mogelijkheden tot geld sparen met verduurzaming. 

Op 6 september j.l. hebben wij in het Bondsgebouw het rapport toegelicht. De insteek is om op zo kort mogelijke termijn met per huis direct toepasbare en  beproefde technieken u mogelijk te maken uw huis praktisch energieneutraal te krijgen. 

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat u vandaag kunt beginnen. Dat is mogelijk door de wonderbare werking van de warmtepomp: je stopt er één eenheid  energie in en je krijgt daar vier eenheden vo0r terug. Dus ook al doet u niets aan isolatie,  dan nog bespaart het verwarmen van uw huis met een warmtepomp ongeveer 75% gas. 

Met alleen het rapport komen we niet verder. Daar is een uitvoeringsplan voor nodig. 

In het uitvoeringsplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Per huis de staat van isolatie en de daarmee samenhangende warmtevraag inventariseren.
 2. Inventarisatie van de per huis meest geschikte toepassing voor opwekking van warmte.
 3. Het combineren van gelijksoortige installaties en de gebundelde koopkracht van de wijk  gebruiken om betere voorwaarden te verkrijgen. 
 4. Door een gedegen uitvoeringsplan te presenteren de wijk als proefwijk aangemerkt te  krijgen waardoor extra subsidie mogelijk is. 

Het laatste punt geeft duidelijk aan dat het een wijkbreed initiatief moet zijn. De provincie heeft ons laten weten dat zij wederom bereid zijn om het uitvoeringsplan  financieel te steunen. 

Maar daar moet dan wel het merendeel van de wijk achter staan. 

Het is dus belangrijk om het bijgevoegde interesseformulier in te vullen en aan ons te  retourneren.  

Nogmaals, u verplicht zich daardoor tot niets.  

We hopen natuurlijk wel dat u een reële inschatting maakt. 

Wij stellen het op prijs als u dat voor 1 december a.s. doet. 

Met vriendelijke groet, de werkgroep Krimwijk Duurzaam! 

Ton van Dril – Wiet Schiethart – Constant Thunnissen – Henk Vasmel

Categorieën
Nieuws

ALV 28 september 2021

Dinsdag 28 september zal de ALV van de belangenvereniging Krimwijk worden gehouden. In dit artikel staat de agenda en de stukken te voorbereiding.

Locatie: Bondsgebouw
Datum: 28-9-2021
Aanvang: 19:30

Agenda

1. Opening
2. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV  25-06-2019
4. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019-2020
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
6. Verduurzamingsplan – vervolg 
7. Begroting 2021
8. Voorstel Statutenwijziging
9. Rondvraag

Klik op de links om bijbehorende documenten te bekijken.
Fin jaarverslag 2019
Fin jaarverslag 2020
Begroting 2021
Verslag kascommissie
Notulen ALV 2019

Categorieën
Gezelligheid Nieuws

Buurt BBQ

Na een jaar geen Krimwijk BBQ hebben we op 28 augustus 2021 weer een BBQ gehouden. Groot succes! Ongeveer 140 Krimwijkers inclusief zo’n 40 kinderen genoten van een prachtige middag die droog bleef tot tegen 7 uur ‘s-avonds.

Categorieën
Duurzaamheid

Praktische verduurzamingstips van de Werkgroep Krimwijk Duurzaam!

Beste Krimwijkbewoners!

Op weg naar het afronden van het onderzoeksrapport willen wij alvast een aantal conclusies met de Krimwijk delen. Wij hebben ons geconcentreerd op het vinden van praktisch haalbare oplossingen die de woonlasten niet verhogen.

Voor het meerendeel van de huizen in de wijk beslaat het gasverbruik zo’n 70% van de energierekening. Daarom ligt de nadruk van het onderzoek op het duurzaam opwekken van warmte. 

 • Tip 1: Begin met spouwmuur- en vloerisolatie, daarna uw dak en dan HR++ glas. Lees verder…
 • Tip 2: Ga geen PV-panelen aanschaffen als u nog geen verduurzamingsplan heeft. Lees verder…
 • Tip 3. Schaf geen hybride warmtepomp aan met buitenunit. Lees verder…
 • Tip 4: Als u verder wilt met verduurzaming, schaf dan ons rapport aan. Lees verder…
 • Tip 5: Sluit u aan bij de wijk om samen de geselecteerde technieken in te kopen. Lees verder…
 • Tip 6: de gekozen technieken halen u voor tenminste 95% “van het gas af”. Lees verder…
 • Tip 7. Als u twijfelt of verduurzaming voor u van toepasing is, vraag het ons. Lees verder…

Tip 1: begin met spouwmuur- en vloerisolatie, daarna uw dak en dan HR++ glas

Voordat u gaat denken aan verdere verduurzamingsmaatregelen, is de eerste winst te behalen door opgewekte warmte niet te verliezen: dus isoleren! De deelnemers aan het verduurzamingsonderzoek hebben dat voor het grootste deel inmiddels gedaan. De Belangenvereniging heeft met een paar isolatiebedrijven gunstige prijsafspraken kunnen maken. Krimwijkbewoners die alsnog willen isoleren kunnen wij ondersteunen.


Tip 2: Ga geen PV-panelen aanschaffen als u nog geen verduurzamingsplan heeft.

PV panelen halen u weliswaar (gedeeltelijk) van de electriciteit af, maar niet van het gas. 

Dus als het daar om te doen is wacht dan even en lees verder over PVT panelen die uw huis zowel grotendeels van de electriciteit als van het gas af halen. 

Wij kunnen u helpen bij het plan van aanpak voor uw huis.


Tip 3. Schaf geen hybride warmtepomp aan met buitenunit

De in eerste instantie veelbelovende hybride warmtepomp met buitenunit is wegens het (nog) niet kunnen voldoen aan de wettelijke geluidseisen afgevallen.

Waarbij die geluidseisen nog zodanig ruim zijn dat ook dan veel burenruzies ontstaan zouden zijn wegens het gebrek aan slaap door het gezoem van die warmtepomp.


Tip 4: Als u verder wilt met verduurzaming, schaf dan ons rapport aan.

Een aantal verduurzamingsmogelijkheden zijn onderzocht. Hieruit zijn twee technieken geselecteerd die effectief en betaalbaar zijn en voldoen aan de voorwaarde van tenminste 50% gasverbruikreductie.

We bespreken uitgebreid de kosten, de opbrengsten, subsidies en financierings-mogelijkheden.

Zodra het rapport gereed is, zal het bestuur van de Belangenvereniging alle Krimwijkers de gelegenheid bieden dit eindrapport tegen een bescheiden bedrag te verkrijgen. Deze bijdrage zal verrekend worden met de deelnemers van het eerste uur. 


Tip 5: Sluit u aan bij de wijk om samen de geselecteerde technieken in te kopen

Als we bijvoorbeeld in groepen van 10 huizen een techniek inkopen, kan dat zomaar 20% kosten schelen.


Tip 6: de gekozen technieken halen u voor tenminste 95% “van het gas af”

Het aardige van beide gekozen technieken is dat als bijkomend effect het duurzaam opwekken van stroom daarin is inbegrepen. Het zijn:

 • de individuele bodemwarmtepomp met PV (stroomopwekkings)-panelen

en 

 • de PVT-panelen met warmtepomp.
 • Dit zijn standaard formaat PV-panelen waar aan de onderkant een warmtecollector is aangebracht die is aangesloten op een handzame binnengeplaatste warmtepomp van bescheiden afmeting (70x60x57cm). Deze warmtepomp voorziet 24/7 in de warmtevraag en kan in de zomer koelen. 

En is geruisloos, maakt minder herrie dan de koelkast.

Beide technieken resulteren in praktisch gasloos.

Het wachten is op dit moment nog op de offerte’s die wij bij verschillende installateurs hebben opgevraagd. Op basis daarvan zullen we de belangstelling hiervoor bundelen wat bij voldoende deelname tot behoorlijke korting voor de deelnemers kan leiden.

Wij zijn ook met de provincie en het rijk in gesprek over aanvullende subsidie, met name op wijkniveau.


Tip 7. Als u twijfelt of verduurzaming voor u van toepasing is, vraag het ons

Vragen zijn welkom, bij voorkeur per mail: belangenverenigingkrimwijk@gmail.com

Met vriendelijke groet, de werkgroep Krimwijk Duurzaam!

Ton van Dril – Wiet Schiethart – Peter Springintveld – Constant Thunnissen – Henk Vasmel 

Categorieën
Nieuws Veiligheid

Petitie gestart

Bij meerder buurtbewoners is ongenoegen over de verkeersveiligheid op de Krimkade.

Helaas wil de Gemeente Voorschoten geen actie ondernemen.

Om de gemeente Voorschoten meer actie te laten nemen op onze verzoeken hebben we een petitie opgestart via petities.nl

Petitie is intussen gesloten

Categorieën
Duurzaamheid

Stand van zaken 18-5-2020

Stand van zaken

Door de Coronacrisis is ons onderzoek flink vertraagd. Om de huizen van deelnemers te laten scannen op eventueel te nemen isolerende maatregelen, is een huisbezoek noodzakelijk. Dat kan momenteel niet plaatsvinden. We zijn nu aan het inventariseren of er alternatieve mogelijkheden. Zodra we die hebben gevonden, informeren wij u hierover.

Voor de uitvoering van het onderzoek, hebben we contact gelegd met de TU-Delft. Een laatstejaars student neemt onze wijk als case voor zijn afstudeerscriptie. Hij zal onderzoeken wat duurzame alternatieven zijn voor de verwarming van onze huizen.
Dit zijn mogelijkheden specifiek afgestemd op onze wijk.

De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de technologische ontwikkelingen die wij kunnen inzetten om onze wijk verder te verduurzamen.
Wij hopen u daar begin juli een eerste overzicht van te geven.
Daarnaast houden we nauw contact met de gemeente en de provincie. Met de nieuwe, verantwoordelijk wethouder hopen we binnenkort een afspraak te kunnen maken.

Hoe nu verder?

Afhankelijk hoe het Corona-virus zich verder gaat ontwikkelen, streven we ernaar om ons onderzoek rond 1 september af te ronden.
Op de eerste plaats levert dat natuurlijk een advies op per individuele deelnemer. Dit gebeurt mede op basis van de enquêtes die deelnemers hebben ingevuld. De bijdrages die we aan de deelnemers hebben gevraagd, worden hiervoor ingezet. Mocht het zijn dat er zich meer deelnemers aanmelden of dat er minder kosten zijn gemaakt dan begroot, dan wordt het resterende bedrag teruggestort aan de deelnemers.

Voorts kijken we vooral ook naar de toegevoegde waarde die samenwerking met naburige huizen kan opleveren. Dat geldt ook voor de voordelen van gezamenlijke inkoop en uitvoering. Daarnaast kijken we vooral ook naar overkoepelende oplossingen die we als wijk kunnen realiseren.

Om ons heen zien we dat we niet de enige wijk zijn die werkt aan verduurzaming. We leggen dan ook contacten met die wijken die al verder gevorderd zijn in dit traject om zodoende van hen te leren.
We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft om de alternatieven voor aardgas voor onze wijk te beoordelen. Hierbij luisteren we uiteraard naar de voorkeuren van de bewoners.