Categorie├źn
Nieuws

ALV 28 september 2021

Dinsdag 28 september zal de ALV van de belangenvereniging Krimwijk worden gehouden. In dit artikel staat de agenda en de stukken te voorbereiding.

Locatie: Bondsgebouw
Datum: 28-9-2021
Aanvang: 19:30

Agenda

1. Opening
2. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV  25-06-2019
4. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019-2020
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
6. Verduurzamingsplan – vervolg 
7. Begroting 2021
8. Voorstel Statutenwijziging
9. Rondvraag

Klik op de links om bijbehorende documenten te bekijken.
Fin jaarverslag 2019
Fin jaarverslag 2020
Begroting 2021
Verslag kascommissie
Notulen ALV 2019