Duurzaamheid

Het belangrijkste project: Het verduurzamingsproject

Dit project is gericht op het verduurzamen van onze wijk.

Tijdens een speciale bijeenkomst in het Bondsgebouw vorig jaar november, presenteerde de Belangenvereniging Krimwijk een plan om onze wijk te verduurzamen. Een eerste stap daartoe was een onderzoek te laten verrichten per individuele woning om tot een gericht plan van aanpak te komen. Dit onderzoek is door de Provincie Zuid-Holland gesubsidieerd met € 18.000. Een voorwaarde daarbij is dat de wijk zelf ook € 18.000 in cash en uren levert.

Om het project door te laten gaan, was een minimum aantal deelnemers noodzakelijk. Dat aantal werd gehaald, waarna de voorbereidingen voor het onderzoek van start gingen.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en is een werkgroep aan de slag gegaan met het verder vormgeven van de onderzoeksplannen voor de Krimwijk. De doelstelling is om binnen tien tot vijftien jaar energieneutraal te zijn. Al onze benodigde energie willen we uit duurzame bronnen halen. Een eerste, tussentijdse doelstelling is om binnen drie tot vijf jaar een reductie van 50% in aardgasgebruik bereiken en daarmee ook in de uitstoot van CO2.

Onze plannen voor de wijk richten zich op drie niveaus.
Ten eerste kijken we wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming per individueel huis. Hier zal het onderzoek waarvoor u als deelnemer zich heeft aangemeld, zich als eerste op richten. We komen na dit onderzoek met aanbevelingen en een kostenraming per huis.

In tweede instantie kijken we naar de voordelen die samenwerkingen tussen gelijksoortige huizen, of aangrenzende huizen kunnen opleveren. Dit kunnen collectieve maatregelen zijn, maar ook de gezamenlijke inkoop van benodigde materialen.

Als laatste kijken we hoe als wijk betere voorwaarden kunnen behalen, bijvoorbeeld als gesprekspartner richting overheden voor subsidie, vergunningen of het oplossen van knelpunten. Maar ook om betere voorwaarden te bedingen voor installatie of financiering.

Recent nieuws over duurzaamheid
  • Praktische verduurzamingstips van de Werkgroep Krimwijk Duurzaam!
    Beste Krimwijkbewoners! Op weg naar het afronden van het onderzoeksrapport willen wij alvast een aantal conclusies met de Krimwijk delen. Wij hebben ons geconcentreerd op het vinden van praktisch haalbare oplossingen die de woonlasten niet verhogen. Voor het meerendeel van de huizen in de wijk beslaat het gasverbruik zo’n 70% van de energierekening. Daarom ligt […]
  • Stand van zaken 18-5-2020
    Stand van zaken Door de Coronacrisis is ons onderzoek flink vertraagd. Om de huizen van deelnemers te laten scannen op eventueel te nemen isolerende maatregelen, is een huisbezoek noodzakelijk. Dat kan momenteel niet plaatsvinden. We zijn nu aan het inventariseren of er alternatieve mogelijkheden. Zodra we die hebben gevonden, informeren wij u hierover. Voor de […]