Duurzaamheid

Het belangrijkste project: Het verduurzamingsproject

Dit project is gericht op het verduurzamen van onze wijk.

Tijdens een speciale bijeenkomst in het Bondsgebouw op 12 november 2019, presenteerde de Belangenvereniging Krimwijk een plan om onze wijk te verduurzamen. Een eerste stap daartoe was een onderzoek te laten verrichten per individuele woning om tot een gericht plan van aanpak te komen. Dit onderzoek is door de Provincie Zuid-Holland gesubsidieerd met € 18.000. Een voorwaarde daarbij is dat de wijk zelf ook € 18.000 in cash en uren levert.

Om het project door te laten gaan, was een minimum aantal deelnemers noodzakelijk. Dat aantal werd gehaald, waarna de voorbereidingen voor het onderzoek van start gingen.

Inmiddels zijn we verder en is een werkgroep aan de slag gegaan met het verder vormgeven van de onderzoeksplannen voor de Krimwijk. De doelstelling is om binnen tien tot vijftien jaar energieneutraal te zijn. Al onze benodigde energie willen we uit duurzame bronnen halen. Een eerste, tussentijdse doelstelling is om binnen drie tot vijf jaar een reductie van 50% in aardgasgebruik bereiken en daarmee ook in de uitstoot van CO2.

Onze plannen voor de wijk richten zich op drie niveaus.
Ten eerste kijken we wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming per individueel huis. Hier zal het onderzoek waarvoor u als deelnemer zich heeft aangemeld, zich als eerste op richten. We komen na dit onderzoek met aanbevelingen en een kostenraming per huis.

In tweede instantie kijken we naar de voordelen die samenwerkingen tussen gelijksoortige huizen, of aangrenzende huizen kunnen opleveren. Dit kunnen collectieve maatregelen zijn, maar ook de gezamenlijke inkoop van benodigde materialen.

Als laatste kijken we hoe als wijk betere voorwaarden kunnen behalen, bijvoorbeeld als gesprekspartner richting overheden voor subsidie, vergunningen of het oplossen van knelpunten. Maar ook om betere voorwaarden te bedingen voor installatie of financiering.

Afronding fase 1

Intussen is de eerste fase afgerond en is het rapport beschikbaar.

Recent nieuws over duurzaamheid
 • Aanzet tot een uitvoeringsplan
  AANZET TOT EEN UITVOERINGSPLAN 28 december 2021 Het onderzoeksrapport Krimwijk Duurzaam!, van 24 juni 2021, richt zich op kleinschalige maatregelen waarmee individuele woningeigenaren verduurzaming kunnen starten. Op basis van dit rapport gaven tot nu toe 46 inwoners aan interesse te hebben in één van de twee aangegeven direct toepasbare technieken: 1. PVT-installatie – panelen die zowel […]
 • De Participatiecoalitie
  Ervaringen van een aantal Burgerinitiatieven in de warmtetransitie. Twintig praktische tips om een initiatief beter te laten slagen. Download Bewonersinitiatieven Participatierapport hier
 • Isolatie
  Wat je niet kwijt raakt, hoef je niet op te wekken. In dit bulletin tips en adressen van isolatiespecialisten. Werkgroep Bulletin no 6. Voorschoten, 22 februari 2021 Beste deelnemers aan het onderzoek Krimwijk Duurzaam! In dit bulletin geven wij u aan welke leveranciers u kunt vragen een offerte uit te brengen voor uw isolatiewerkzaamheden. Er […]
 • Duurzaam Bulletin nr:8
  Beste Krimwijkbewoners,  Het is inmiddels zonneklaar dat de tijd van afwachten voorbij is.   De gasprijs gaat door het dak.   Niet investeren in verduurzaming is geld door je schoorsteen de buitenlucht in blazen.  Het aan u verstrekt rapport schetst de mogelijkheden tot geld sparen met verduurzaming.  Op 6 september j.l. hebben wij in het Bondsgebouw het […]
 • Praktische verduurzamingstips van de Werkgroep Krimwijk Duurzaam!
  Beste Krimwijkbewoners! Op weg naar het afronden van het onderzoeksrapport willen wij alvast een aantal conclusies met de Krimwijk delen. Wij hebben ons geconcentreerd op het vinden van praktisch haalbare oplossingen die de woonlasten niet verhogen. Voor het meerendeel van de huizen in de wijk beslaat het gasverbruik zo’n 70% van de energierekening. Daarom ligt […]
 • Stand van zaken 18-5-2020
  Stand van zaken Door de Coronacrisis is ons onderzoek flink vertraagd. Om de huizen van deelnemers te laten scannen op eventueel te nemen isolerende maatregelen, is een huisbezoek noodzakelijk. Dat kan momenteel niet plaatsvinden. We zijn nu aan het inventariseren of er alternatieve mogelijkheden. Zodra we die hebben gevonden, informeren wij u hierover. Voor de […]