Categorieën
Nieuws

ALV 28 september 2021

Dinsdag 28 september zal de ALV van de belangenvereniging Krimwijk worden gehouden. In dit artikel staat de agenda en de stukken te voorbereiding.

Locatie: Bondsgebouw
Datum: 28-9-2021
Aanvang: 19:30

Agenda

1. Opening
2. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV  25-06-2019
4. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019-2020
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
6. Verduurzamingsplan – vervolg 
7. Begroting 2021
8. Voorstel Statutenwijziging
9. Rondvraag

Klik op de links om bijbehorende documenten te bekijken.
Fin jaarverslag 2019
Fin jaarverslag 2020
Begroting 2021
Verslag kascommissie
Notulen ALV 2019

Categorieën
Gezelligheid Nieuws

Buurt BBQ

Na een jaar geen Krimwijk BBQ hebben we op 28 augustus 2021 weer een BBQ gehouden. Groot succes! Ongeveer 140 Krimwijkers inclusief zo’n 40 kinderen genoten van een prachtige middag die droog bleef tot tegen 7 uur ‘s-avonds.

Categorieën
Duurzaamheid

Praktische verduurzamingstips van de Werkgroep Krimwijk Duurzaam!

Beste Krimwijkbewoners!

Op weg naar het afronden van het onderzoeksrapport willen wij alvast een aantal conclusies met de Krimwijk delen. Wij hebben ons geconcentreerd op het vinden van praktisch haalbare oplossingen die de woonlasten niet verhogen.

Voor het meerendeel van de huizen in de wijk beslaat het gasverbruik zo’n 70% van de energierekening. Daarom ligt de nadruk van het onderzoek op het duurzaam opwekken van warmte. 

  • Tip 1: Begin met spouwmuur- en vloerisolatie, daarna uw dak en dan HR++ glas. Lees verder…
  • Tip 2: Ga geen PV-panelen aanschaffen als u nog geen verduurzamingsplan heeft. Lees verder…
  • Tip 3. Schaf geen hybride warmtepomp aan met buitenunit. Lees verder…
  • Tip 4: Als u verder wilt met verduurzaming, schaf dan ons rapport aan. Lees verder…
  • Tip 5: Sluit u aan bij de wijk om samen de geselecteerde technieken in te kopen. Lees verder…
  • Tip 6: de gekozen technieken halen u voor tenminste 95% “van het gas af”. Lees verder…
  • Tip 7. Als u twijfelt of verduurzaming voor u van toepasing is, vraag het ons. Lees verder…

Tip 1: begin met spouwmuur- en vloerisolatie, daarna uw dak en dan HR++ glas

Voordat u gaat denken aan verdere verduurzamingsmaatregelen, is de eerste winst te behalen door opgewekte warmte niet te verliezen: dus isoleren! De deelnemers aan het verduurzamingsonderzoek hebben dat voor het grootste deel inmiddels gedaan. De Belangenvereniging heeft met een paar isolatiebedrijven gunstige prijsafspraken kunnen maken. Krimwijkbewoners die alsnog willen isoleren kunnen wij ondersteunen.


Tip 2: Ga geen PV-panelen aanschaffen als u nog geen verduurzamingsplan heeft.

PV panelen halen u weliswaar (gedeeltelijk) van de electriciteit af, maar niet van het gas. 

Dus als het daar om te doen is wacht dan even en lees verder over PVT panelen die uw huis zowel grotendeels van de electriciteit als van het gas af halen. 

Wij kunnen u helpen bij het plan van aanpak voor uw huis.


Tip 3. Schaf geen hybride warmtepomp aan met buitenunit

De in eerste instantie veelbelovende hybride warmtepomp met buitenunit is wegens het (nog) niet kunnen voldoen aan de wettelijke geluidseisen afgevallen.

Waarbij die geluidseisen nog zodanig ruim zijn dat ook dan veel burenruzies ontstaan zouden zijn wegens het gebrek aan slaap door het gezoem van die warmtepomp.


Tip 4: Als u verder wilt met verduurzaming, schaf dan ons rapport aan.

Een aantal verduurzamingsmogelijkheden zijn onderzocht. Hieruit zijn twee technieken geselecteerd die effectief en betaalbaar zijn en voldoen aan de voorwaarde van tenminste 50% gasverbruikreductie.

We bespreken uitgebreid de kosten, de opbrengsten, subsidies en financierings-mogelijkheden.

Zodra het rapport gereed is, zal het bestuur van de Belangenvereniging alle Krimwijkers de gelegenheid bieden dit eindrapport tegen een bescheiden bedrag te verkrijgen. Deze bijdrage zal verrekend worden met de deelnemers van het eerste uur. 


Tip 5: Sluit u aan bij de wijk om samen de geselecteerde technieken in te kopen

Als we bijvoorbeeld in groepen van 10 huizen een techniek inkopen, kan dat zomaar 20% kosten schelen.


Tip 6: de gekozen technieken halen u voor tenminste 95% “van het gas af”

Het aardige van beide gekozen technieken is dat als bijkomend effect het duurzaam opwekken van stroom daarin is inbegrepen. Het zijn:

  • de individuele bodemwarmtepomp met PV (stroomopwekkings)-panelen

en 

  • de PVT-panelen met warmtepomp.
  • Dit zijn standaard formaat PV-panelen waar aan de onderkant een warmtecollector is aangebracht die is aangesloten op een handzame binnengeplaatste warmtepomp van bescheiden afmeting (70x60x57cm). Deze warmtepomp voorziet 24/7 in de warmtevraag en kan in de zomer koelen. 

En is geruisloos, maakt minder herrie dan de koelkast.

Beide technieken resulteren in praktisch gasloos.

Het wachten is op dit moment nog op de offerte’s die wij bij verschillende installateurs hebben opgevraagd. Op basis daarvan zullen we de belangstelling hiervoor bundelen wat bij voldoende deelname tot behoorlijke korting voor de deelnemers kan leiden.

Wij zijn ook met de provincie en het rijk in gesprek over aanvullende subsidie, met name op wijkniveau.


Tip 7. Als u twijfelt of verduurzaming voor u van toepasing is, vraag het ons

Vragen zijn welkom, bij voorkeur per mail: belangenverenigingkrimwijk@gmail.com

Met vriendelijke groet, de werkgroep Krimwijk Duurzaam!

Ton van Dril – Wiet Schiethart – Peter Springintveld – Constant Thunnissen – Henk Vasmel 

Categorieën
Nieuws Veiligheid

Petitie gestart

Bij meerder buurtbewoners is ongenoegen over de verkeersveiligheid op de Krimkade.

Helaas wil de Gemeente Voorschoten geen actie ondernemen.

Om de gemeente Voorschoten meer actie te laten nemen op onze verzoeken hebben we een petitie opgestart via petities.nl

Petitie is intussen gesloten

Categorieën
Duurzaamheid

Stand van zaken 18-5-2020

Stand van zaken

Door de Coronacrisis is ons onderzoek flink vertraagd. Om de huizen van deelnemers te laten scannen op eventueel te nemen isolerende maatregelen, is een huisbezoek noodzakelijk. Dat kan momenteel niet plaatsvinden. We zijn nu aan het inventariseren of er alternatieve mogelijkheden. Zodra we die hebben gevonden, informeren wij u hierover.

Voor de uitvoering van het onderzoek, hebben we contact gelegd met de TU-Delft. Een laatstejaars student neemt onze wijk als case voor zijn afstudeerscriptie. Hij zal onderzoeken wat duurzame alternatieven zijn voor de verwarming van onze huizen.
Dit zijn mogelijkheden specifiek afgestemd op onze wijk.

De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de technologische ontwikkelingen die wij kunnen inzetten om onze wijk verder te verduurzamen.
Wij hopen u daar begin juli een eerste overzicht van te geven.
Daarnaast houden we nauw contact met de gemeente en de provincie. Met de nieuwe, verantwoordelijk wethouder hopen we binnenkort een afspraak te kunnen maken.

Hoe nu verder?

Afhankelijk hoe het Corona-virus zich verder gaat ontwikkelen, streven we ernaar om ons onderzoek rond 1 september af te ronden.
Op de eerste plaats levert dat natuurlijk een advies op per individuele deelnemer. Dit gebeurt mede op basis van de enquêtes die deelnemers hebben ingevuld. De bijdrages die we aan de deelnemers hebben gevraagd, worden hiervoor ingezet. Mocht het zijn dat er zich meer deelnemers aanmelden of dat er minder kosten zijn gemaakt dan begroot, dan wordt het resterende bedrag teruggestort aan de deelnemers.

Voorts kijken we vooral ook naar de toegevoegde waarde die samenwerking met naburige huizen kan opleveren. Dat geldt ook voor de voordelen van gezamenlijke inkoop en uitvoering. Daarnaast kijken we vooral ook naar overkoepelende oplossingen die we als wijk kunnen realiseren.

Om ons heen zien we dat we niet de enige wijk zijn die werkt aan verduurzaming. We leggen dan ook contacten met die wijken die al verder gevorderd zijn in dit traject om zodoende van hen te leren.
We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft om de alternatieven voor aardgas voor onze wijk te beoordelen. Hierbij luisteren we uiteraard naar de voorkeuren van de bewoners.

Categorieën
Gezelligheid Nieuws

Paaseieren zoeken

Op basis van een initiatief uit de buurt zelf was er vandaag, 12 april 2020 een paaseieren zoektocht georganiseerd.

Alle deelnemers konden een ei op het raam plakken en eieren in de voortuin verstoppen. Alle kinderen uit de buurt konden dan de eieren gaan zoeken.

Categorieën
Nieuws

Website is gemaakt

Vanaf vandaag is de website van de Belangenvereniging Krimwijk Voorschoten aan, hij wordt in de komende periode gevuld.